Čišćenje odpadnih vod

Waste water treatment

Za potrebe industrije kakor tudi za potrebe čiščenja pitne vode projektiramo sisteme za čiščenje/prečiščevanje in ponovno uporabo.

Industrijski roboti

Vaš proizvodni process lahko avtomatiziramo s pomočjo industrijskih robotov (FANUC) ali s uporabo cobota (JAKA).

Avtomatizacija

Avtomatiziramo obstoječe sisteme v proizvodnih procesih ter nove stroje in naprave.